Nabízené služby


EKG - 12 svodů, včetně přiložené EKG křivky s popisem.

Zátěžové EKG - bicyklová ergometrie

HOLTER EKG - záznamu v rozsahu od 24 hodin po 7 dní s přiloženými stripy arytmií.

Ambulantní monitorace tlaku krve v rozsahu 24-48 hodin.

Komplexní, cílené a kontrolní kardiologické vyšetření, kardiologická dispenzarizace.

Interní vyšetření - po domluvě (z kapacitních důvodů) u námi sledovaných pacientů.

Transthorakální echokardiografie - moderní přístroj Philips Affinity